edoradztwochemiczne.pl: wsparcie specjalistów w uzupełnianiu dokumentacji technicznej

Wieloaspektowe usługi jakie dotyczą substancji chemicznych wykonuje przedsiębiorstwo eDC dla właścicieli firm z licznych branż. Team ekspertów z wieloletnim doświadczeniem nie ma kłopotu na równi z udzieleniem specjalistycznych wskazówek, jak i z przygotowaniem dokumentów takich jak na przykład karta charakterystyki lub etykiety CLP. Karta charakterystyki to dokument, jaki jest najczęściej opracowany dla klientów.

Może on być zrobiony w języku polskim lub w dowolnym języku europejskim. Karta charakterystyki obejmuje wiadomości o bezpiecznym obchodzeniu się, magazynowaniu oraz transportowaniu substancji i mieszanin wliczających się do niebezpiecznych. Można z niej dowiedzieć się, jakie zagrożenia stwarza określony wyrób.

Dokument potrzebny jest dla mieszanin i substancji niebezpiecznych oraz w zgodzie z artykułem 31 rozporządzenia REACH. O tym, jakie są to dokładnie substancje eksperci poinformują osoby, które zgłoszą się do firmy. W firmie przygotowywane są też innego rodzaju dokumenty, takie jak: karty SDS/MSDS, etykiety CLP, dokumenty transportowe ADR a także dokumenty transportowe DGD/DGN/IMO. Można także decydować się na usługę analizy i identyfikacji chemicznej. W rezultacie właściciele firmy będą zorientowani, czy na terenie własnego zakładu wytworzą wszystko w zgodzie z harmonogramem. Jeśli ktokolwiek chciałby skorzystać z opracowania oraz wdrożenia istotnych dla konkretnej działalności procedur, to również specjaliści mu w tym mogą pomóc. W zakresie takiej usługi zostaną przeanalizowane i poddane korekcie dokumenty z firmy. Odbywają się również audyty kontrolujące funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Eksperci z eDC mogą także szkolić pracowników każdego szczebla. Kiedy ktoś chciałby korzystać z dłuższej współpracy, to także ma taką możliwość. Klienci, jacy chcieliby współpracować z marką mogą decydować się na skorzystanie z jednej usługi albo od razu zdecydować się na komplet, o ile tylko odpowiada to profilowi ich działalności. Wówczas mają gwarancję, że wszystkim będą zajmować się specjaliści.